SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุจิรา    
นามสกุล
เอกฉันท์
เพศ
หญิง
สถานะ Sport Hero
NO
สังกัด
กาญจนบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 คาราเต้โด
  ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 คาราเต้โด
  ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 คาราเต้โด
  น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 
     
Sponcer