SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาสากล) 
รอบแรก   คู่ที่ 20
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
2
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
520
1
1
1
ลำปาง
ลำปาง
4
ลำปาง
ลำปาง
2
ลำปาง
ลำปาง
5
ลำปาง
ลำปาง
6
ลำปาง
ลำปาง
3
ลำปาง
ลำปาง
430
2
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย
 
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer