SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ธนากร  บุตรอินทร์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
พรรณอร  กงพะลี
มหาสารคาม
มหาสารคาม
อภิสิทธิ์  หอมทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
63
1
2
ชนัยชนม์  วิศวามิตร
นครนายก
นครนายก
ณัฏฐณิชา  หอมมาก
นครนายก
นครนายก
อารียา  จันทะโชติ
นครนายก
นครนายก
อภิวัฒน์  สุทธิประภา
นครนายก
นครนายก
อาทิตยา  พรหมศร
นครนายก
นครนายก
เมธัส  ธนสินชยกุล
นครนายก
นครนายก
28
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer