SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
13
กฤษกร  เซี่ยงหลิว
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
พิชญ์พฤกษ์  กุยสุวรรณ
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
259
Gold
1
12
คีรินทร  เต็มประดา
เชียงราย
เชียงราย
ศรัณญ์  โก๊เจริญ
เชียงราย
เชียงราย
256
Silver
2
24
นาคินทร์  เจริญฟูประเสร็ฐ
สงขลา
สงขลา
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
242
Bronze
3
27
กิตตินันท์  โกธา
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
ธีรภัทร  โสภาค
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
238
4
14
ธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
อภิสิทธิ์  หอมทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
229
5
29
กรสิริ  รอดฮิน
นครปฐม
นครปฐม
ณัฐณชา  หวังพนาเจริญ
นครปฐม
นครปฐม
228
6
2
รวิภัค  บุญสม
นครปฐม
นครปฐม
อมรรัตน์  เครือวัลย์
นครปฐม
นครปฐม
226
7
3
ศิรสิทธิ์  หวังคุณากร
นราธิวาส
นราธิวาส
พลกฤต  จินดากูล
นราธิวาส
นราธิวาส
223
8
35
ธีรพัฒน์  หวังสวาสดิ์
สงขลา
สงขลา
พีรกานต์  นกแก้ว
สงขลา
สงขลา
223
9
22
ธีรยุทธ  แสงอาทิตย์
กระบี่
กระบี่
ธนกฤต  บุตรเสวก
กระบี่
กระบี่
210
10
26
ธรรณกร  สุวัตถุดี
อุดรธานี
อุดรธานี
ธงไท  อินทรนาค
อุดรธานี
อุดรธานี
200
11
18
ณัฏฐณิชา  หอมมาก
นครนายก
นครนายก
อภิวัฒน์  สุทธิประภา
นครนายก
นครนายก
197
12
8
จิรทัศน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มงคลพัฒน์  มณีไพโรจน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
177
13
34
ธนากร  วันตะโคตร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นคเรศ  บรมสุข
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
168
14
15
กิตติพงศ์  ยางชุม
อุดรธานี
อุดรธานี
พีรวิชญ์  จำปี
อุดรธานี
อุดรธานี
146
15
36
วรพล  แมงทอง
นราธิวาส
นราธิวาส
จิรายุส  พันคำ
นราธิวาส
นราธิวาส
138
16
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer