SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ภัทรสุดา  ทรัพย์เจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นริศรา  อินทโร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ลลิพรรณ  โมรา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
จิราภรณ์  หนองหว้า
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
กนกอร  ตอนศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ณัฐกาญจน์  ดวงเสนาะ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
34.33
1
1
บวรลักษณ์  พึ่งแรง
กระบี่
กระบี่
อัญชุลี  นาคพล
กระบี่
กระบี่
ศุภกาญจน์  ไข่คง
กระบี่
กระบี่
ธนัชชา  โกมล
กระบี่
กระบี่
มณีมณฑ์  สมปอง
กระบี่
กระบี่
วรินทรา  สุทธิชาติ
กระบี่
กระบี่
5.46
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer