SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์
ระยอง
ระยอง
ปาณิสรา  พิทยาวิริยะพันธ์
ระยอง
ระยอง
นภัทร  อริยพัฒนพร
ระยอง
ระยอง
ทินกฤต  อุตสา
ระยอง
ระยอง
กฤษดา  ทวีศักดิ์
ระยอง
ระยอง
22.39
1
1
ศักดิ์อิทธิ์  สถิตย์ตันติเวช
ราชบุรี
ราชบุรี
โสภณ  บุญประโคน
ราชบุรี
ราชบุรี
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
ศุภโชค  พรหมหิทธิ์
ราชบุรี
ราชบุรี
วนิชา  เขียวชน
ราชบุรี
ราชบุรี
ณัฎฐลักษณ์  มาหนองโดน
ราชบุรี
ราชบุรี
15.87
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer