รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท M8
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
2
   
 
 
 
Remark :
2
พฤกษ์  พฤษปัญจะ
กรุงเทพมหานคร  
19
อธิป  สุทธิสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร  
4
คิรากร  ว่องวันดี
กรุงเทพมหานคร  
21
ฉัตรกานต์  ทองสุพรรณ
กรุงเทพมหานคร  
14
ธีธัช  ทองคำดี
กรุงเทพมหานคร  
20
วรพล  โชติสุต
กรุงเทพมหานคร  
12
อัครพล  วรรณพัฒน์
กรุงเทพมหานคร  
11
ธงผา  กิจชูตระกูล
กรุงเทพมหานคร  
7
ธันยบูรณ์  กลั่นเกษร
กรุงเทพมหานคร  
17
ณวัฒน์  จิรฉัตรางกูร
กรุงเทพมหานคร  
13
โมไนย  มะเล็ง
กรุงเทพมหานคร  
15
อนินทัต  ริมทอง
กรุงเทพมหานคร  
6
นาวี  บุญเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร  
18
วโรตม์  กิ่งนวศักดิ์
กรุงเทพมหานคร  
16
สกล  แก้วสีทอง
กรุงเทพมหานคร  
   
10
เชียงใหม่
   
 
 
 
Remark :
15
วีรนนท์  ศรีนามบุรี
เชียงใหม่  
4
สืบศักดิ์  สมสวย
เชียงใหม่  
6
อากรณ์  ผลอินทร์
เชียงใหม่  
3
ชานน  โสภารักษ์
เชียงใหม่  
8
ยศพัทธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
2
คงพันธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
21
ศุภชัย  สุขจันทร์
เชียงใหม่  
14
ปกรณ์  ฉายแก้ว
เชียงใหม่  
16
วรชิต  แซ่วะ
เชียงใหม่  
17
ธนกร  เขื่อนเมือง
เชียงใหม่  
10
พนธกร  พรหมวงค์
เชียงใหม่  
11
เกียรติศักดิ์  ชูทองรัตน์
เชียงใหม่  
9
ณัฐดนัย  ปิงธิ
เชียงใหม่  
7
รัชชานนท์  เครือพรมมินทร์
เชียงใหม่  
5
ณัฐพนธ์  แจ้งสวะ
เชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม