รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
ขอนแก่น
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
9
-
-
-
 
Remark :
8
สุวรรณษา  ชะมาเพ็ชร์
ขอนแก่น
4
อาพัชชา  รัตนะศรี
ขอนแก่น
2
วรารัตน์  แคนติ
ขอนแก่น
12
นฤมล  ธนะสูตร
ขอนแก่น
3
สุกัญญา  แทบทาม
ขอนแก่น
   
2
ชลบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
7
สุกัญญา  ภาวะรัตน์
ชลบุรี
1
สุกัญญา  ประลาธิตัง
ชลบุรี
9
ศรัญญา  ทนทอง
ชลบุรี
3
นฤมล  ภูสามารถ
ชลบุรี
12
กมลลักษณ์  ราชสมจิตร
ชลบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม