รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 405
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:50 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
RED
ไอรินลดา  ศรีอากาศไกรแสง
กรุงเทพมหานคร
RED
รัตนาภรณ์  คล้ายบันดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
RED
นภัสวรรณ  เพชรอยู่
กรุงเทพมหานคร
 
1
ชลบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
บัณฑิตา  สมบัติวงค์
ชลบุรี
BLUE
อาทิตยา  อ่อนสะอาด
ชลบุรี
BLUE
รุ่งตะวัน  นามวาส
ชลบุรี
BLUE
ฐิติรัตน์  กุลจันทร์
ชลบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค