รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 397
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:40 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ไอรินลดา  ศรีอากาศไกรแสง
กรุงเทพมหานคร
RED
รัตนาภรณ์  คล้ายบันดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
RED
นภัสวรรณ  เพชรอยู่
กรุงเทพมหานคร
 
2
นครศรีธรรมราช
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
BLUE
ชวัลรัตน์  นาคบุตร
นครศรีธรรมราช
BLUE
ธัญชนก  คงเล็ก
นครศรีธรรมราช
BLUE
เพ็ญพิสุทธิ์  น้ำขาว
นครศรีธรรมราช
BLUE
สุชาดา  น้อยเจริญ
นครศรีธรรมราช
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค