รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 391
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:20 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
RED
ธนนันท์  สุนทรพรรณ์
กรุงเทพมหานคร
RED
คุณาพงศ์  เตชะ
กรุงเทพมหานคร
RED
ฮิโรโตะ  ชิอิบะ
กรุงเทพมหานคร
RED
อัจฉริยะ  อนุรักษ์พงษธร
กรุงเทพมหานคร
 
1
ลพบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
พัฒนวัฒน์  พิริ
ลพบุรี
BLUE
วรวัฒน์  พิริ
ลพบุรี
BLUE
ธนกร  บุญผาสุข
ลพบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค