รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 388
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
พิจิตร
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นนทพัทธ์  เขมะปัญญา
พิจิตร
BLUE
ธนภัทร์  วิงวอน
พิจิตร
BLUE
พงศพัศ  ทรงไพรเดช
พิจิตร
 
2
ลพบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
RED
พัฒนวัฒน์  พิริ
ลพบุรี
RED
วรวัฒน์  พิริ
ลพบุรี
RED
ธนกร  บุญผาสุข
ลพบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค