รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 358
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
พิจิตร
8
 
 
R 1
Extra
Foult
8
-
-
 
Remark :
BLUE
อภิสิทธิ์  ยวนใจ
พิจิตร
BLUE
พิพัฒพงศ์  ทนดี
พิจิตร
BLUE
กวีศิลป์  รอดทอง
พิจิตร
BLUE
ชินวัฒน์  นะราชา
พิจิตร
 
5
เพชรบูรณ์
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
RED
ศุกรีย์  ศรีเสน
เพชรบูรณ์
RED
สรรพวัต  บุญปู่
เพชรบูรณ์
RED
พีรวิชญ์  ดลราษี
เพชรบูรณ์
RED
ภูบดินทร์  ทองดี
เพชรบูรณ์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค