รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 329
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:50 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ระยอง
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
RED
รัฐธีร์  ธนะพงศ์ภาวี
ระยอง
 
3
อุบลราชธานี
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
BLUE
อติราช  ราชวงศ์
อุบลราชธานี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค