รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 284
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:40 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ฉะเชิงเทรา
3
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
RED
นภัสวรรณ  ปฏิโยเก
ฉะเชิงเทรา
 
4
ปัตตานี
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
BLUE
วรรณรดา  แว่นแก้ว
ปัตตานี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค