รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 253
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ชลบุรี
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
RED
นราธร  ชลวานิช
ชลบุรี
 
2
ภูเก็ต
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
BLUE
กฤตัชญฺ์  สมยินดี
ภูเก็ต
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค