รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 232
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครศรีธรรมราช
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
RED
อรรถพล  ร่วมทองรัตน์
นครศรีธรรมราช
 
0
ยะลา
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
คุณานนต์  จันทร์ศรี
ยะลา
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค