รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 204
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ลำพูน
3
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
BLUE
ชลาภรณ์  คำบัว
ลำพูน
 
0
อุดรธานี
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
พรปวีณ์  ศรีเสริม
อุดรธานี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค