รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 175
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครสวรรค์
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ภาณุวิชญ์  โพธิ์นอก
นครสวรรค์
 
7
ระยอง
 
 
R 1
Extra
Foult
7
-
-
 
Remark :
BLUE
นวพล  ชลเจริญ
ระยอง
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค