รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 112
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ปัตตานี
1
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
วรรณรดา  เพชรยอดศรี
ปัตตานี
 
5
อุตรดิตถ์
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
RED
ชนันท์กานต์  เขียวคำ
อุตรดิตถ์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค