รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 62
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
ธนนันท์  สุนทรพรรณ์
กรุงเทพมหานคร
BLUE
ก้องภพ  แก่นโกมล
กรุงเทพมหานคร
BLUE
ยูมะ  โคโนะ
กรุงเทพมหานคร
 
0
ภูเก็ต
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
นันทิพัฒน์  พุดยอด
ภูเก็ต
RED
กฤษฎ์  สันติพิทักษ์
ภูเก็ต
RED
เดชนะ  หนูชู
ภูเก็ต
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค