รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
4
86
สิรินดา  พันสถา
ลำพูน
ลำพูน
1
Gold
3
85
กันติชา  สีจันทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
Silver
5
87
นนฐภร  สุขมีศรี
ลำพูน
ลำพูน
3
Bronze
2
78
บุญฑริกา  วงษ์กัณหา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
1
75
พรพรรณราย  คำบริบูรณ์
ระยอง
ระยอง
5
 
     
 
Remark :