SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562    จำนวน 57 เหรียญทอง  
 
กอล์ฟ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Official
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Official
กอล์ฟ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs นครปฐม
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
ชลบุรี  vs ชัยนาท
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
กาฬสินธุ์  vs นนทบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เทควันโด ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 108
ชลบุรี  vs ระยอง
18:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
18:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs สระบุรี
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Duo - หญิง หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
น่าน  vs เพชรบุรี
16:00
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
นครปฐม  vs เชียงใหม่
16:20
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รักบี้ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
กบ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
กบ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
10.00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Freestyle Classic Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Skateboard Long Ollie - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Skateboard High Ollie - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม) รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 14 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer