SAT GRS
 
   
   กีฬา : ฟันดาบ
ชิงเหรียญทอง 6 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
16:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:50
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer