ยิงปืน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 40 นัด ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
รวม ยิงปืน  3 รายการ