SAT GRS
รายการ เทควันโด 
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รอบสอง  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
RED
ปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer