SAT GRS
รายการ เทควันโด 
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. รอบสอง  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
RED
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer