SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนสั้น 25 เมตร (60 นัด) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
ระนอง
ระนอง
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
นครสวรรค์
นครสวรรค์
5
จันทบุรี
จันทบุรี
6
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7
ระนอง
ระนอง
8
มหาสารคาม
มหาสารคาม
9
นครสวรรค์
นครสวรรค์
10
จันทบุรี
จันทบุรี
11
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
12
ราชบุรี
ราชบุรี
13
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
14
นครสวรรค์
นครสวรรค์
15
สงขลา
สงขลา
16
ราชบุรี
ราชบุรี
17
เชียงใหม่
เชียงใหม่
18
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
19
นครสวรรค์
นครสวรรค์
20
สกลนคร
สกลนคร
21
ระนอง
ระนอง
22
พิษณุโลก
พิษณุโลก
23
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
24
ราชบุรี
ราชบุรี
25
เชียงใหม่
เชียงใหม่
26
จันทบุรี
จันทบุรี
27
ราชบุรี
ราชบุรี
28
ชุมพร
ชุมพร
29
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
30
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
31
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
32
สงขลา
สงขลา
33
สงขลา
สงขลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer