SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย รอบชิงที่ 3   
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
ลำปาง
ลำปาง
2
blue
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer