SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
เชียงราย
เชียงราย
2
blue
ปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer