SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
red
นนทบุรี
นนทบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer