SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
ราชบุรี
ราชบุรี
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
ระนอง
ระนอง
6
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7
จันทบุรี
จันทบุรี
8
นครสวรรค์
นครสวรรค์
9
ราชบุรี
ราชบุรี
10
มหาสารคาม
มหาสารคาม
11
ระนอง
ระนอง
12
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
14
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15
พิษณุโลก
พิษณุโลก
16
เชียงใหม่
เชียงใหม่
17
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
18
สกลนคร
สกลนคร
19
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
20
นครสวรรค์
นครสวรรค์
21
ระนอง
ระนอง
22
เชียงใหม่
เชียงใหม่
23
จันทบุรี
จันทบุรี
24
เชียงใหม่
เชียงใหม่
25
จันทบุรี
จันทบุรี
26
ราชบุรี
ราชบุรี
27
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
28
สงขลา
สงขลา
29
สงขลา
สงขลา
30
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer