SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
blue
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer