SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
blue
พัทลุง
พัทลุง
 
 
 
 
 
 
Sponcer