SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
blue
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer