SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Duo - หญิง หญิงคู่ รอบแรก  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
red
ขอนแก่น
ขอนแก่น
2
blue
blue
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer