SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
นครนายก
นครนายก
2
red
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer