SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
red
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer