SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง รอบสอง  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
กระบี่
กระบี่
2
RED
ลำปาง
ลำปาง
 
 
 
 
 
 
Sponcer