SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
2
RED
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer