SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
red
ราชบุรี
ราชบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer