SAT GRS
รายการ จักรยาน 
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (78.8 กม.) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
113
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
114
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
116
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
118
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
119
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
138
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
7
139
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
8
209
ลพบุรี
ลพบุรี
9
210
ลพบุรี
ลพบุรี
10
223
สระบุรี
สระบุรี
11
229
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
12
305
นครราชสีมา
นครราชสีมา
13
316
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
14
420
สงขลา
สงขลา
15
503
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16
504
เชียงใหม่
เชียงใหม่
17
505
เชียงใหม่
เชียงใหม่
18
506
เชียงใหม่
เชียงใหม่
19
521
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer