SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
ชุมพร
ชุมพร
2
red
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
 
Sponcer