SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย รอบสอง  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
ลำปาง
ลำปาง
2
RED
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer