SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี รอบ RE  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
RED
ขอนแก่น
ขอนแก่น
2
BLUE
BLUE
BLUE
ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer