SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี รอบแรก  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
RED
สุโขทัย
สุโขทัย
2
BLUE
BLUE
BLUE
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer