SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3   
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
ระยอง
ระยอง
2
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE
พิจิตร
พิจิตร
 
 
 
 
 
 
Sponcer