SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
ระยอง
ระยอง
2
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer