SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงที่ 3  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
หนองคาย
หนองคาย
2
BLUE
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer