SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
BLUE
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer